جوش دادن تار های نوری چند مدی

MM Fiber Splicing

جوش دادن تارهای نوری چند مدی ( MM ) آسانتر از تارهای تک مدی می باشد . ولی در این خصوص بایستی توجه داشت که قطر هسته تارهای دو طرف یکسان انتخاب شوند ، مثلاً تار نوری با قطر هسته ۵۰ میکرون  به تار نوری مشابه ۵۰ میکرونی جوش داده شود و به همین صورت در مورد تار های با قطر هسته ۶۲٫۵ میکرونی عمل گردد .

طبیعی است که تفاوت قطر هسته باعث افزایش افت نقطه جوش و نیز تلفات برگشتی می گردد .

برای مشخص نمودن و اطمینان از اندازه قطر هسته تار چند مدی ، یکی از شیوه های زیر مورد استفاده قرار گیرد :

۱- جوش دادن تار نوری چند مدی با دستگاههای جوش تار نوری شرکت کورنینگ به خصوص مدل X60-6000 .

گرچه سیستم LID  در این دستگاه فرآیند همترازی را انجام نمی دهد ولی قادر به مشخص کردن و اعلام اندازه قطر هسته تار نوری می باشد .

۲- جوش دادن دو تار نوری چند مدی مختلف با دستگاه جوش تار نوری View 7  و یا View 5 شرکت اینو اینسترومنت و مشاهده قطر هرکدام از آنها .

چنانچه یکی از این تارها ۵۰ میکرونی و دیگری ۶۲٫۵ میکرونی باشد ، تصویر تار با قطر هسته کمتر مربوط به تارنوری۵۰ میکرونی و دیگری متعلق به تار ۶۲٫۵ میکرونی می باشد .

۳- در صورت دسترسی به تجهیزات پیشرفته اندازه گیری مشخصه های تار نوری از جمله قطر میدان مد اصلی (MFD) می توان قطرهسته تار های نوری چند مدی را نیز اندازه گیری نمود .

این دستگاهها و شیوه های اندازه گیری و کار با آنها متنوع بوده و به طور مثال می توان به تجهیزات اندازه گیری معرفی شده توسط انجمن صنایع مخابرات  (TIA (Telecom. Industries Association  اشاره نمود که شرح آن در جزوهFiber Optic Test Procedure  آورده شده است .

نکته دیگر ایجاد یک خط سفید در نقطه جوش تار های نوری چند مدی می باشد که در شکل زیر آنرا نشان داده ایم :

لازم به توضیح است که پس از اتمام جوش دادن تار های چند مدی به یکدیگر ، یک خط سفید عمودی در نقطه جوش دیده می شود . این تصویر که به نام خط جوش نام گذاری شده ،  تاثیری بر کیفیت جوش از جمله افت جوش ، استحکام مکانیکی و یا افت برگشتی آن ندارد .

مواد تزریقی فلوئور و یا روکش تیتانیوم و همچنین اختلاف در ضریب انکسار،از عواملی هستند که خط جوش را در تارهای چند مدی و حتی گاهاً در جوش دادن تارهای ناهمگون بوجود آورده که در اصل یک تصویر کاذب به شمار می آید .

ولی بایستی توجه داشت که در اثر جوش های نامطلوب ممکن است  خط پر رنگ و غیر منظمی در نقطه جوش ظاهر شود که این حالت نشان دهنده یک جوش نامطلوب بوده و بایستی آنرا از خط جوش با شکل منظم  متمایز نمود .

این شرکت توصیه می نماید که به منظور حصول اطمینان از اجرای یک جوش مطلوب و مناسب ، همواره مسیرفیبر نوری مورد نظر و وضعیت  نقاط جوش آن به کمک دستگاه OTDR مورد سنجش و ارزیابی قرار گیرد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *