روش برداشتن روکش ۹۰۰ میکرونی بافر چسبیده تارهای نوری به کمک وسیله لخت کننده حرارتی

 ( INNO Instrument Thermal Stripper TS Plus )

 

۱- ابتدا با فشار دادن و نگهداشتن دکمه Mode ، وسیله را روشن کرده و با فشار دادن مجدد این دکمه ، آنرا در حالت HEATER  قرار می دهیم .

۲- تار نوری به قطر روکش ۹۰۰ میکرونی از نوع بافر چسبیده ( Tight Buffer ) را در نگهدارنده مربوطه ( Holder ) گذاشته و آنرا در جای مخصوص وسیله به صورتی قرار داده که نوشته FH-900 درست در جهت مقابل ما قرار گیرد .

۳- از طریق دکمه TEMP ، درجه حرارت را روی LED1 ( L ) قرار داده تا این دیود سبز رنگ شود .  اگر درجه حرارت زیاد باشد ، روکش فیبر ذوب می شود . دمای مربوط به دیودهای ۱ ، ۲ ، ۳ و ۴  به ترتیب ۸۰ ، ۹۵ ، ۱۱۰ و ۱۳۰ درجه سلزیوس می باشد .

۴- پس از ۳ الی ۵ بار چشمک زدن LED ، ضمن فشردن و نگهداشتن درب قسمت ثابت با انگشت دست چپ برای محکم گرفتن فیبر ، با دو انگشت دست راست ، قسمت متحرک را فشرده و به عقب می کشیم تا فیبر لخت گردیده و بیرون آورده شود .

۵- فیبر لخت شده ممکن است دارای ضخامت ۱۲۵ میکرون بوده به طوریکه روکش ۲۵۰ میکرونی آن هم برداشته شده باشد .

۶- در صورت قرار دادن وسیله روی حالت Save Mode  ، همیشه گرم مانده و درجه حرارتی حدود ۷۰ الی ۱۱۰ درجه سانتی گراد خواهد داشت . این مقادیر حدود ۱۰ الی ۲۰ درجه کمتر از درجه حرارت کار آن که برای حالت HEATER تنظیم شده ، می باشد .

۷- برای خاموش کردن این وسیله ، دکمه فشاری Mode/Power  برای حدود ۳ ثانیه فشار داده شود .