نکات بسیار مهم برای جوش دادن تارهای نوری

 

در صورت تغییر محل کار و یا تغییرات فصلی و جوی و یا کار در محیط های مختلف ، آزمون و تنظیمات زیر موجود در ” منوی نگهداری ” را در محل جدید و قبل از شروع کار  انجام دهید :

 

آزمون ” تنظیم جریان جوش ” با استفاده از تارنوری SM

 

و در صورت نیاز، آزمون زیر نیز انجام شود :

 

آزمون ” بهینه سازی سریع ” با استفاده از تار نوری SM

 

 

توجه داشته باشید که این تنظیمات ، کمک شایانی به بهبود کیفیت جوش ، افزایش سرعت کار و کاهش قابل ملاحظه افت نقطه جوش می نماید .

 

جزوات

جزوات زیر جهت ارائه به مشتریان در شرکت مهندسی افشان کابل تهیه شده است:
 • مخابرات نوری و چگونگی انتشار امواج الکترومغناطیسی در فیبرنوری
 • طرزکار دستگاه جوش فیبرنوری مدل IFS-9 شرکت اینواینسترومنت
 • طرزکار دستگاه جوش فیبرنوری مدل IFS-10 شرکت اینواینسترومنت
 • طرزکار دستگاه جوش فیبرنوری مدل View-1 شرکت اینواینسترومنت
 • طرزکار دستگاه جوش فیبرنوری مدل View-3 شرکت اینواینسترومنت
 • طرزکار دستگاه جوش فیبرنوری مدل View-5 شرکت اینواینسترومنت
 • طرزکار دستگاه جوش فیبرنوری مدل View-7 شرکت اینواینسترومنت
 • طرزکار دستگاه جوش فیبرنوری مدل View-12R شرکت اینواینسترومنت
 • طرزکار دستگاه جوش فیبرنوری مدل X60-2000 شرکت کورنینگ
 • طرزکار دستگاه جوش فیبرنوری مدل X60-3000 شرکت کورنینگ
 • طرزکار دستگاه جوش فیبرنوری مدل X60-6000 شرکت کورنینگ
 • طرزکار دستگاه جوش فیبرنوری مدل X75 شرکت کورنینگ
 • طرزکار دستگاه جوش فیبرنوری مدل X77 شرکت کورنینگ
 • طرزکار دستگاه جوش فیبرنوری مدل μ-LID شرکت کورنینگ
 • طرزکار دستگاه جوش فیبرنوری مدل OS2-LID شرکت کورنینگ
 • طرزکار دستگاه جوش فیبرنوری مدل OS3-LID شرکت کورنینگ
 • طرزکار دستگاه OTDR مدل OV-1000 شرکت کورنینگ
 • طرزکار دستگاه OTDR مدل ۳۴۰ شرکت کورنینگ
 • طرزکار دستگاه OTDR مدل FTB-200 شرکت Exfo
 • طرزکار دستگاه OTDR مدل FTB-1 شرکت Exfo
 • طرزکار دستگاه OTDR مدل FTB-200 V2 شرکت Exfo
 • طرزکار دستگاه OTDR مدل FTB-400 شرکت Exfo
 • طرزکار دستگاه OTDR مدل FTB-500 شرکت Exfo
 • طرزکار دستگاه OTDR مدل View-500 شرکت اینواینسترومنت
 • بسته آموزشی مخابرات نوری
 • بسته های آموزشی تجهیزات جوش فیبرنوری (دستگاه فیوژن اسپلایسر)
 • بسته های آموزشی روش مفصل بندی فیبرنوری
 • بسته های آموزشی انواع تجهیزات پسیو شبکه فیبرنوری
 • بسته آموزشی نظارت و مانیتورینگ شبکه های فیبرنوری
 • بسته آموزشی حسگر ها(سنسور) فیبرنوری