آموزش

شرکت افشان کابل با استفاه از تجربیات سالیان و استفاده از منابع آموزشی و امکانات به روز ، اقدام به برگزاری دوره های مختلف آموزشی فیبر نوری برای اشخاص و سازمان های مختلف می نماید.

  • مبانی مخابرات نوری
  • دستگاه های جوش تارنوری
  • عیب یابی و اندازه گیری شبکه های تارنوری
  • آشنایی با تجهیزات PON و FTTH
  • دوره های عملی کاربرد تجهیزات جوش و عیب یابی شبکه تارنوری

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *