تعمیرات تخصصی

تعمیر ، تنظیم ، ارتقاء و سرویس دستگاه های جوش تارنوری مجهز به انواع مختلف سیستم های همترازی

 • LID ( Local Injection & Detection )
 • CDS ( Core Detection System )
 • L-PAS ( Lens – Profile Alignment System )
 • WISP ( Warm Image Splice Processing )
 • DACAS ( Digital Analysis Core Alignment System )
 • PAS ( Profile Alignment System )
 • IPAS ( Image Pattern Analysis Alignment System )
 • PAT ( Power Alignment Technology )
 • HDCM ( High Definition Core Monitoring )

تعمیر ، تنظیم ، ارتقاء و سرویس دستگاه عیب یابی تارنوری (OTDR) و سایر تجهیزات آزمون شبکه تارنوری

تعمیر دستگاه های جوش فیبرنوری (فیوژن اسپلایسر ) ساخت شرکت کورنینگ و سیکور  (RXS ،Siecor و Corning)

 • X60
 • X60-2000
 • X60-3000
 • X60-6000
 • A60
 • X75
 • X77
 • X77-i
 • µ- LID
 • µ- CDS
 •  iLED
 • OPTISPLICE 1
 •  OS2 – LID
 •  OS3 – LID
 •  X90
 •  X90e

تعمیر دستگاه های جوش فیبرنوری (فیوژن اسپلایسر ) ساخت شرکت اینو اینتسترومنت کره جنوبی  (Inno Instrument)

تعمیر دستگاه های تست فیبرنوری (OTDR) ساخت شرکت اینو اینتسترومنت کره جنوبی  (Inno Instrument)

تعمیر تعمیر سایر تجهیزات تست شبکه فیبرنوری

 • Power meter
 • Light Source
 • VFL قلم نوری

تعمیر دستگاه های جوش فیبر نوری (فیوژن اسپلایسر ) ساخت شرکت فوجیکورا   (FujiKura)

 • FSM-40S
 • FSM-50S
 • FSM-60S
 • FSM-70S
 • FSM-80S

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *