مشتریان ما

شرکت افشان کابل خدمات خود را در زمینه آموزش ، تعمیرات ، تنظیم و کالیبراسیون تجهیزات جوش تارنوری و سایر دستگاه های آزمون و عیب یابی

شبکه های تارنوری به بخش های مختلف دولتی و خصوصی به شرح زیر ارائه می نماید :

 • شرکت مخابرات ایران و مناطق مخابراتی ۳۱ استان کشور
 • شرکت ارتباطات زیرساخت (TIC)
 • شرکت ایرانسل (اپراتور دوم تلفن همراه )
 • وزارت نیرو
 • وزارت صنایع و معادن
 • شرکت کنترل ترافیک تهران
 • سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
 • وزارت نفت
 • شرکت ملی گاز ایران (NIGC)
 • شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو)
 • شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران
 • کارخانه های سازنده کابل نوری در ایران
 • کارخانه های خودرو سازی
 • پیمانکاران صنایع نفت و گاز
 • شرکت های پتروشیمی
 • صنایع معدنی کشور
 • مراکز آموزش فیبرنوری
 • سایر پیمانکاران بخش خصوصی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *